Hệ thống Cloud

Hoàn toàn miễn phí ứng dụng tổng đài ảo

Tổng đài ảo là một dịch vụ tổng đài điện thoại được cung cấp trên nền tảng IP.  Làm thế nào để được miễn phí hoàn toàn ứng dụng tổng đài ảo trêm mobile. GTCtelecom  là nhà cung cấp lớn nhất về dịch vụ tổng đài ảo ứng dụng công nghệ internet được triển khai trên hệ thống mobile. Đăng ký tổng đài ClouPBX nhận ngay khuyến mại lớn